İstehsal avadanlığı

24 set CNC ceter və 4 oxlu maşınlar və müstəqil tozsuz emalatxanalı 13 set enjeksiyon maşınları